Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Dat vrijwilligers een club zoals LHVV draaiende houden is algemeen geweten.

Daarom ook dat zij een plaatsje kregen in het stickerboek. We publiceren graag hun foto.

Niet alle vrijwilligers staan natuurlijk op de foto.

Maar voor iedereen een welgemeende dank voor alle uren die in de club gestoken worden!

Oudercomité

Na een infovergadering op donderdag 1 maart krijgt een OUDERCOMITE stilaan vorm.
De leden willen waar mogelijk een handje toesteken bij de praktische werking van de club en de organisatie van de diverse evenementen.
Bedoeling is dat zij ook een klankbord vormen van en naar de andere ouders toe.
Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden via onze site of per mail: ludo.vanhelden@skynet.be