top of page

Visie jeugdopleiding

Doelstellingen van de Jeugdopleiding

De HOOFDdoelstelling is op termijn zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te laten aantreden in het eerste elftal en dat op een zo hoog mogelijk niveau. De club wil de traditie in stand houden zoveel mogelijk met eigen spelers te werken die de eigen jeugdrangen geheel of gedeeltelijk hebben doorlopen.. Het is begrijpelijk dat een grote groep spelers het uiteindelijke doel niet zal halen maar ook zij krijgen de kans om voldoende te kunnen opsteken van de geboden opleiding. Het doel moet zijn ook deze spelers op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Hoe passen we dit toe of hoe proberen we dit te realiseren ?

De speler staat centraal :

  • Voetbal = FUN : iedereen moet plezier beleven aan wedstrijden en trainingen

  • Voldoende speelgelegenheid bieden voor elke speler

  • werken volgens een leerplan op basis van de lichamelijke ontwikkeling

  • Trainingen door bekwame trainers – trainingen degelijk voorbereid en aangepast aan doelgroep

  • Goede communicatie tussen spelers, trainers, ouders, bestuur ...

  • opvoeding : gedrag, respect en verantwoordelijkheid (huishoudelijk reglement)

Spelconcept : ZONEVOETBAL.

Trainingsmethode : combinatie van wedstrijdvormen en tussenvormen

bottom of page